Продукти

 

УСТРОЙСТВО ЗА ОБРАБОТКА НА ГОРИВО MTS-01

 

 

DSC00137

MTS-01 са единствените устройства, при които в преминаващия през тях поток гориво, по хидродинамичен път, се генерират ниско и високо честотни механични колебания и едновременно с това се генерира зонова кавитация и ултразвук.

Прочети повече

 

 

 

 

Забавители за горене

 

 

Пожарната безопасност е един от съществените елементи на сигурността.
Пожарите причиняват смърт, увреждат здравето на хората и водят до големи икономически загуби.
Забавителите на горене понижават горимостта и пожарната опасност на полимерните материали, влагани в интериора на жилищни и обществени сгради, театрално-зрителни обекти, хотели, заведения и транспортни средства.

Забавителите на горене представляват добавки, които позволяват модифицирането на горими материали като текстил, дърво, хартия, пенополистирол, полиуретан и др. Тези добавки могат да бъдат въведени или при производството на материали и изделия, или чрез химична модификация на вече произведени материали и изделия. По този начин се увеличава началната устойчивост на запалване на материалите, ефективно се намалява скоростта на горене и количеството на отделените топлина, токсични газове и дим. При вече възникнал пожар забавителите на горене предотвратяват разпространяването на пожара и осигуряват достатъчно време за евакуация.

Патентованите халоген – несъдържащи забавители на горене на  се произвеждат и са познати на българския пазар . Забавителите на горене са на база фосфор- и азотсъдържащи съединения и добавки от повърхностноактивни вещества.

Азотосъдържащите съединения проявяват синергизъм с фосфорсъдържащите забавители на горене като усилват тяхното действие, с което се обяснява ефективността на продуктите  при огнезащита на порести полимерни материали.

Забавителите на горене  нямат корозионно действие върху металните части на оборудването за производство, транспорт и машините за индустриалното им приложение.  Продуктите са екологосъобразни, тъй като при горене не отделят хологенни газове, опасни за здравето на хората и за околната среда.

image20

ЗА ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ

Съставите на забавителите на горене  са приложими за огнезащита както на хидрофилни текстилни материали като памук, коприна, коноп, лен, вълна, вискоза така и на хидрофобни текстилни материали като полиестер, полиакрилнитрил, полиамид…..

Прочети повече

 

image21

ЗА ДЪРВЕСТНИ МАТЕРИАЛИ

Дървото е традиционен строителен материал за екологично, сравнително евтино строителство и ремонтни работи.

Дървените елементи като под, таван, покрив, стена, преграда, греда или колона са универсални елементи на строителните конст…

Прочети повече

 

image22ЗА ХАРТИЯ,ВЕЛПЕПЕ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ

Хартията и опаковките от картон са горими материали. Огнезащитата на тези материали със забавител на горене  осигурява пожарната безопасност на дома, офиса, обществените сгради, складовите помещения и превозните средства.

 

Прочети повече

 

image23ЗА РАЗПЕНЕНИ ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ

Забавителите на горене  се прилагат за огнезащита на разпенени полимери като пенополиуретан, експандиран и екструдиран полистирен.

Огнезащитата с продукта за полистирен се осъществяв…

Прочети повече

 

 

УСТРОЙСТВА ПРОТИВ КОТЛЕН КАМЪК

 

   kotlenGEUSMCLEANER: са единствените устройства, при които в преминаващия през тях поток вода, по хидродинамичен път, се генерират ниско и високо честотни механични колебания и едновременно с това се въздейства с постоянно в пространството и променливо  във времето на обработка магнитно поле.

Прочети повече

Copyright. Mantechship.com