За текстилни материали

image20

Съставите на забавителите на горене са приложими за огнезащита както на хидрофилни текстилни материали като памук, коприна, коноп, лен, вълна, вискоза така и на хидрофобни текстилни материали като полиестер, полиакрилнитрил, полиамид, полипропилен, полиетилен и техни смеси.

Съставите на забавителите на горене могат да се използват в комбинация с омекотители, мокрители и други текстилно-спомагателни средства, след като се проведат предварителни опити за стабилност на разтворите и възможното им отрицателно влияние върху горимостта на материала. Съставите  са приложими за импрегниране на тъкани, използвани за завеси, сценично облекло, тапицерии, подови настилки (килими, мокети) и др.

Материалите подготвени за импрегниране, трябва да бъдат почистени, изпрани и добре изсушени. Огнезащитата на текстилните материали се осъществява чрез импрегниране „на място“ при клиента по метода на напръскване и чрез поточните методи – напояване, изстискване и сушене при повишена температура. Целта на технологиите е след импрегнирането да се намали горимостта на тъканите, така че от клас горими да преминат в клас трудногорими – трудно се запалват, тлеят или се овъгляват само под действие на външен източник на огън, но престават да горят след отстраняването му.

Импрегнирането на тъканите с продуктите чрез напръскване се провежда „на място“ при клиента при атмосферно налягане и стайна температура с пулверизиращо устройство, например с въздушен пистолет при спазване на съответната разходна норма за съответния материал. Така обработени, текстилните материали се сушат при стайна температура.

Ръчното импрегниране чрез напръскване на тъкани със забавителите на горене  се извършва чрез едностранно нанасяне за леките и финни тъкани и двустранно нанасяне на продуктите за плътни и тежки тъкани.

Предварително се определя разходната норма на продукта за единица площ (или обем) от материала, гарантираща необходимата огнезащита на импрегнирания текстилен материал.

Машинното импрегниране чрез поточните методи се осъществява чрез непрекъснато преминаване на необработения текстилен материал през баня с малък модул, съдържаща забавителя на горене  за съответния материал (природни, синтетични и текстилни смеси).

След напояването във ваната тъканта се подава между валове, където с контролиран натиск се изстисква така, че в нея да остане определено количество от забавителя на горене, след което преминава със съобразена скорост и при подходяща за сушене на съответния материал температура през сушилна машина.

Огнезащитените със забавителите на горене , текстилни материали са трудногорими. Те са със запазени физико-механични показатели – не се наблюдава промяна в цветовете, намаляване на здравината и устойчивостта на претриване на огнезащитените тъкани. Импрегнираните текстилни материали позволяват разкрояване, шиене и монтаж, без да се влошава трудногоримостта им.

Импрегнираните със забавителите на горене , текстилни материали не оказват вредно въздействие върху околната среда и не увреждат здравето на хората.

Copyright. Mantechship.com